ФИНАНСОВА информация

Годишен отчет за 2017г.

  • М САТ Кейбъл ЕАД публикува Годишен отчет на емитент на ценни книжа към 31.12.2017г.
 

  • Тримесечен отчет за ПЪРВО тримесечие на 2018г.


  • Тримесечен отчет за ВТОРО тримесечие на 2018г.


  • Тримесечен отчет за ТРЕТО тримесечие на 2018г.


  • Тримесечен отчет за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2018г.


  • М САТ Кейбъл ЕАД публикува Годишен отчет на емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
 

  • Годишен консолидиран отчет за 2018г..
 

  • Тримесечен отчет за ПЪРВО тримесечие на 2019г.


  • Междинен съкратен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019г.


  • Тримесечен отчет за ВТОРО тримесечие на 2019г.

logo