Оптичен интернет MoCA NET - М САТ Кейбъл

mk
MoCA Net – за първи път в България.

КАКВО Е MoCA Net?

MoCA Net – ИНТЕРНЕТ ПО ОПТИКА е една от най-новите услуги на MSAT Cable.

MSAT Cable закупи и внедри оборудване от нов тип за предоставяне на високоскоростен интернет по утвърдена в световен мащаб технология MoCA / Multimedia Over Coax Alliance /.

MoCA е универсален стандарт за пренос на данни и интернет до 170 Mbps, телевизия с висока разделителна способност /HDTV/, цифрова телевизия / DVB/, аналогова телевизия, IPTV

 Как се предлага MoCA Net ?

MoCA Net е изключително надеждна услуга. Tя достига до потребителите чрез ОПТИКА ДО СГРАДАТА, тип FTTB / Fiber to the Building /. Този тип оптична свързаност дава изключително висока надеждност за пренос на услугите. Гарантира качеството на MoCA Net.

Предимства на MoCa Net ?

Изключителни предимства на MoCA Net:

  • до 80 Mbps интернет скорост;
  • симетричност 1: 1 / download:upload/ ;
  • оптика до сградата;
  • интернет, телевизия по един кабел;
  • технология от нов тип.