Цени

logo-M-Digital_shadow

checkbox  Месечна цена за цифрова телевизия17.00 лв.

checkbox  Безплатен цифров SD приемник  при сключване на срочен договор.

checkbox  Инсталационна такса за нови клиенти – 0 лв.

checkbox  Инсталационна такса за допълнителен телевизор10 лв.