Технология

logo-M-NET_shadow_

„М САТ Кейбъл“ ЕАД е телеком оператор, предоставящ Интернет свързаност на своите  клиенти чрез DOCSIS (Data Over Cable System Interface Specification ) стандарт. Този стандарт позволява пренос на информация върху смесената оптично-коаксиална мрежа на „М САТ Кейбъл“ ЕАД. В различните си версии стандартът позволява различни скорости на предаване, като в последната реализирана на пазара (DOCSIS 3.0) се реализират скорост от 1GBps.

Тази услуга е сериозно развита в Западна Европа и Съединените Щати, като придобива известност и в България след успешното й развитие в страни като Полша, Унгария, Словения, Чехия, Румъния.

Комуникацията се извършва чрез Кабелни станции от старана на оператора, над 24 само за град Варна и кабелни модеми от страна на клиентите. Кабелните модеми по стандарт DOCSIS 3.0 предразполагат свързаност до 400Mbps по прав канал(DAWNLOAD) и 120 Mbps по обратен канал (UPLOAD).

Инсталация

За инсталацията на кабелен модем е необходимо да се прекара коаксиална връзка от централния мрежов разпределител до крайния потребител, като по трасето трябва да бъдат инсталирани двупосочни усилватели, което вече се извършва от почти всички кабелни оператори. При абоната се инсталира кабелен модем и ако той е външен се свързва с компютъра посредством мрежова (Ethernet) карта или USB порт.

Как работят кабелните модеми?

Пренасянето на данните в двете посоки по кабелната мрежа се извършва чрез честотно разделяне – Прав Канал (DOWNLOAD Channel) и Oбратен Kанал (Return Path Channel).

Правият Канал се разполага в честотната лента на телевизионните канали в диапазона от 105MHz до 1GHz. По него се предава информацията от Кабелната Сtанция (CMTS) към абонатите.

Обратния Канал се изгражда в честотния спектър 5MHz – 65MHz и по него се предават данните от абоната до Интернет доставчика.

За да се осъществи връзка от доставчика до абоната, доставчикът се нуждае от специализирано оборудване наречено Главна Станция ( Cable Modem Termination System), което извършва преобразуването на сигналите от неговата локална мрежа в подходящ вид за пренасяне по кабелната мрежа използвайки  QAM модулация, а абонатът трябва да използва специализиран кабелен модем. Кабелните модеми обикновено се състоят от модем, тунер, кодиращо/декодиращо устройство, мост, маршрутизатор, мрежова карта, SNMP агент и концентратор. В общия случай кабелният модем изпраща и приема данни по два начина, които слабо се различават един от друг. В правия канал (посока към клиента), цифровите данни се модулират и след това се пренасят в честотната лента от 105MHz до 1000МHz. В момента се използва модулация от вида QAM256 (до ~50 Mbps). Този сигнал може да се вмества в 6 MHz или 8 MHz  лента, в съседство с телевизионните канали, без да се смущават видеосигналите на кабелната телевизия. Обратният канал е по-усложнен, използват се модулации  от вида QPSK и QAM ,но в по-тясна ччестотна лента – до 6,4 MHz. Обикновено в двупосочната активна кабелна мрежа, обратният канал е разположен в честотната лента между 5 и 65 MHz.

Основна структура на кабелната система

При нея има пет основни части:

  1. Главна станция;
  2. Магистрален кабел;
  3. Субмагистрален кабел в съответния квартал;
  4. Разклонителен кабел до вашия дом или офис;
  5. Кабелен модем.

Най-общо казано, големите магистрални кабели пренасят сигнала до центъра на града. Субмагистралните кабели, които са с по-малък диаметър, се свързват към магистралните кабели и се разклоняват в локални мрежи. Когато абонат ползва услугите на кабелната мрежа, кабелния оператор използва по-малък разклонителен кабел, който директно влиза в дома на абоната и се свързва към телевизора и посредством разклонител към кабелния модем. Коаксиалният кабел се свързва към кабелния модем, който пък се свързва към Ethernet картата на вашето PC. Основната функция на кабелния модем е да свърже Ethernet към мрежата на кабелната телевизия. След като Ethernet картата вече е инсталирана, а също така и TCP/IP софтуера, можете да започнете работа.

Предимства на технологията

Свободен високоскоростен непрекъснат достъп, безплатен трансфер между абонатите.