ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ - М САТ Кейбъл

      Уважаеми клиенти,

 

      УСЛУГИТЕ ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И ИНТЕРНЕТ МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАЩАТЕ ОСВЕН В БРОЙ НА КАСИТЕ НА МСАТ КЕЙБЪЛ, А СЪЩО ТАКА И ПО БАНКОВ ПЪТ:

 

IBAN: BG60 CECB 9790 1006 0961 01

BICC E C B В G S F при банка „ЦКБ”АД – клон Варна

ПОЛУЧАТЕЛ:  „М САТ Кейбъл” EАД

 

            ВАЖНО! МОЛЯ  В  „ОСНОВАНИЕ  ЗА  ПЛАЩАНЕ” ИЗПИСВАЙТЕ :

  1. Видът на услугата – Примерно: „ТАКСА КАБЕЛНА ТВ” или „ТАКСА ИНТЕРНЕТ”;
  2. Месецът, за който плащате;
  3. Телефонният номер;
  4. Номер на договор. 

 

П Р И М Е Р :

 

      Ако плащането се отнася за изтекъл месец и вече имате начислена неустойка за забавеното плащане – моля информирайте се за размера на задължението си на телефон 0700 42 1 42 преди да извършите плащане по банков път. При предплащане, плащането е препоръчително да се направи до 20 число на предходиния месец.

Comments are closed.