ИНДЕКСАЦИЯ НА МЕСЕЧНИТЕ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ

Уважаеми клиенти,

По данни на Националния статистически институт натрупаната инфлация за 2023 г. е в размер на 4,7 %. Което ведно с Общите условия на „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД е основание от 01.04.2024 г. цените на месечните абонаменти за основни и допълнителни услуги да бъдат индексирани с не повече от инфлационния индекс на НСИ за 2023 г.

  1. Защо се прилага индексацията на месечните такси и от кога влиза в сила?
    • Промяната ще бъде отразена в месечните такси, начислявани за Април 2024 г., и се извършва на база на средногодишния индекс на потребителските цени ⃰, който се обявява официално от Националния статистически институт. През изминалата 2023 г. инфлацията нарасна значително спрямо предходни години и премина 4,7 %. Това значително увеличи и нашите разходи. Разходите за това се увеличават доста по-бързо от регистрираната инфлация в Страната и в Европа. Общите разходи за поддържане на мрежата ни са нараснали значително, което включва разходи за трудови възнаграждения на персонала, ел. енергия, поддръжка, наеми, гориво, консумативи, разходи към доставчици на стоки и услуги и др.

Средногодишният индекс на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в България, който измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от домакинствата за лично потребление.

  1. Кои услуги ще бъдат индексирани?

Услуга: Допълнителни ТВ точки по 3.50 лв./точка Общо увеличение:
Кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна / + 1 до 3 доп. ТВ точки на цена от 3.90 лв. 0 0.60 лв
Интернет акаунти (Docsis, PON) 0 0.60 лв
Кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна / 1 доп. ТВ точка 1.00 лв.
Кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна / 2 доп. ТВ точки 1.20 лв.
Кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна / 3 доп. ТВ точки 1.30 лв.
Double play пакети- (кабелна ТВ /цифрова, интерактивна /+ интернет) + 1 до 3 доп. ТВ точки на цена от 3.90 лв. 0 0.80 лв.
Double play пакети- кабелна ТВ /цифрова, интерактивна /+ интернет 1 доп. ТВ точка 1.20 лв.
Double play пакети- кабелна ТВ /цифрова, интерактивна /+ интернет 2 доп. ТВ точки 1.40 лв.
Double play пакети- кабелна ТВ /цифрова, интерактивна /+ интернет 3 доп. ТВ точки 1.50 лв.
Договори сключени като безсрочни с включена кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна / 1 доп. ТВ точка 0.40 лв.
Договори сключени като безсрочни с включена кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна / 2 доп. ТВ точки 0.60 лв.
Договори сключени като безсрочни с включена кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна / 3 доп. ТВ точки 0.70 лв.
Тарифни планове за хора с увреждания над 90% 1 доп. ТВ точка 0.40 лв.
Тарифни планове за  хора с увреждания над 90% 2 доп. ТВ точки 0.60 лв.
Тарифни планове за  хора с увреждания над 90% 3 доп. ТВ точки 0.70 лв.
ТИМ СОТ + Кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна / + 1 до 3 доп. ТВ точки на цена от 3.90 лв. 0 1.60 лв.
 ТИМ СОТ + Интернет акаунти 0 1.60 лв.
ТИМ СОТ + Кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна/ 1 доп. ТВ точка 2.00 лв.
ТИМ СОТ + Кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна/ 2 доп. ТВ точки 2.20 лв.
ТИМ СОТ + Кабелна ТВ / аналогова, цифрова, интерактивна/ 3 доп. ТВ точки 2.30 лв.
ТИМ СОТ + Double play пакети- (кабелна ТВ /цифрова, интерактивна /+ интернет) + 1 до 3 доп. ТВ точки на цена от 3.90 лв. 0 1.80 лв.
ТИМ СОТ + Double play пакети- (кабелна ТВ /цифрова, интерактивна /+ интернет) 1 доп. ТВ точка 2.20 лв.
ТИМ СОТ + Double play пакети- (кабелна ТВ /цифрова, интерактивна /+ интернет) 2 доп. ТВ точки 2.40 лв.
ТИМ СОТ + Double play пакети- (кабелна ТВ /цифрова, интерактивна /+ интернет) 3 доп. ТВ точки 2.50 лв.

  1. Цените на кои услуги няма да бъдат индексирани?
    • Тарифни планове за основни услуги на хора с увреждания над 90% няма да бъдат индексирани.
  1. Ще мога ли предсрочно да прекратя договора си заради индексацията на месечните такси?
    • В Общите условия на М САТ Кейбъл е заложена клауза за възможната индексация на месечните такси в съответствие с размера на инфлацията в Страната. Увеличението на тази база не е едностранна промяна на договорните отношения между Оператор и Потребител, поради което не е основание за предсрочно прекратяване на договора без заплащане на предвидените за това неустойки.

Оставете коментар

eleven + three =