Настройване на телевизор с вграден цифров тунер - DVB-C

  1. Върнете телевизора до фабрични настройки.
  2. При избора на страна задайте България ако я няма в списъка изберете Финландия или Германия.
  3. При следващата стъпка изберете Кабел, а не Антена.
  4. Методи на търсенето:

– Мрежово търсене /NIT/ данни за мрежата: честота – 354 Mhz или 354000 kHz; Скорост на символи /SR/ – 6900; Модулация – QAM–256

– Бързо Търсене – полето за честота задайте 354 MHz или 354000 kHz – начална , а за крайна честота задайте 786 Mhz или 786000 kHz; Скорост на символи /SR/ е 6900; Модулиране задайте QAM – 256,

след това стартирайте търсенето.

Приемник Topfield инструкции за пресканиране на каналите

  1. С дистанционното управление отидете на програма Bloomberg BG ( позиция 5 ) и приемникът трябва да си вземе новите настройки автоматично.

Ако приемникът е загубил първоначалните си настройки зададени от оператора:

  1. От дистанционното натиснете бутона „ MENU“
  2. С бутоните за „ Нагоре“ или „ Надолу „ изберете „ Инсталация“ и потвърдете с „ОК“
  3. С бутоните за „ Нагоре“ и „ Надолу „ изберете „ Заводски настройки“ и потвърдете с „ОК“, и изчакайте приемникът да се настрои.

Телевизор LG

Телевизор LG

1: Изберете бутон „Настройки“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите главното меню.
2: В новото подменю, изберете „Програмен режим: Кабел/Cable
3: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция „Автоматична настройка / Auto Settings“;
4. Тъй като телевизорът вече е бил настроен, не променяйте въведените параметри за честота

Телевизор SONY

Телевизор SONY

1: Изберете бутон, НОМЕ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за надолу и нагоре изберете опция „Настройки“(Settiпgs), със стрелка надясно , изберете опцията „Системни настройки“ и потвърдете с бутона ОК /намиращ се между стрелките/.
3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на „Настройка на каналите“ и потвърдете с бутона ОК;
4. Отново със стрелката надолу преместете на „Цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
5. В новото подменю, изберете опцията „Цифрови настройки“ и потвърдете с бутона ОК;
6. В новото подменю, изберете опцията „Автоматична цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
7. Изберете опцията “Пълно сканиране“. Ще се появи таблица с въведени параметри за настройка на телевизора:
Начин на сканиране – Пълно сканиране
Честота MHz – Автоматично ID на мрежата – Автоматично
Фабрично не съответстват на параметрите на сигнала на Set Service Network, затова е необходимо да е въведена правилната честота 354 MHz.
8. Изчакайте докато настройката приключи.

Телевизор LG SMART

Телевизор LG Smart

1: Изберете бутон „Настройки“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за нагоре и надолу изберете опция „Всички настройки“;
3. В новото подменю изберете „Канали“ и подменю „Настройка на канал“;
4. В новото подменю изберете „Автоматична настройка/Auto Settings“;
5. Изберете опция „Кабел“ и потвърдете с ОК
6. В следващото подменю изберете типа на търсене „Търсене на мрежа
7. Потвърдете и изчакайте, докато телевизорът се настрои

Телевизор SONY ANDROID

Телевизор SONY ANDROID

1: Изберете бутон, НОМЕ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за „наляво“ и „надясно“ изберете опция „Настройки“(Settiпgs), и потвърдете с бутона ОК /намиращ се между стрелките/.
3: В новото подменю, със стрелката надолу преместете на „Настройка на каналите“ и потвърдете с бутона ОК;
4. Отново със стрелката надолу преместете на „Цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
5. В новото подменю, изберете опцията „Цифрови настройки“ и потвърдете с бутона ОК;
6. В новото подменю, изберете опцията „Автоматична цифрова настройка“ и потвърдете с бутона ОК;
7. Изберете опцията ,.Пълно сканиране“. Ще се появи таблица с въведени параметри за настройка на телевизора.
8. Изчакайте докато настройката приключи.

Телевизор Panasonic

1: Изберете бутон, “MENU” от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките за надолу и нагоре изберете опция „Настройки“(Settiпgs)
3: В новото подменю, със стрелката надолу изберете „DVB_C меню настройки
4. В новото подменю изберете „Автоматични настройки
5. Изберете „Режим сканиране – пълно
6. Потвърдете чрез „Старт сканиране

Телевизор Samsung

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достьпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „настройки“ и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю изберете опция „Излъчване“ и потвърдете с бутона OK , намиращ се между стрелките.
4. Преминете към опцията „Автонастройка честота
5. От следващото подменю изберете опцията … Антена“ и от там „Кабелен
6. В следващото меню, изберете следните опции:
Антена -> кабелен
Тип канал -> цифров
Избор на оператор -> други
Режим на търсене -> мрежа
7. Потвърдете през бутона „Сканирай“ и изчакайте, докато телевизора се настрои

Телевизор Arielli

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Изберете опцията „Автоматична настройка
3: В новото подменю задайте настройките:
Държава – Германия       
Тип настройка – DТV
Цифров тип – DVB-C
ID – автоматично
Честота – автоматично
Размер на сигнала – автоматично
4. Потвърдете с бутона „Старт

Телевизор Arielli Smart

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора.  à Изберете опцията „канал“ и потвърдете с бутона „ENTER“, намиращ се между стрелките.;
3. В новото подменю изберете „Тип антена – кабелна
4. Изберете „Автоматично сканиране
5. Изберете опциите „LCN“ – активно, „Режим сканиране“ – мрежа, „ID“- авто, „честота“ -354Mhz,“Скорост“- 6900,“Модулация“- 256. След това потвърдете „Започни сканирането
6. Изберете държава „България“ и изчакайте докато телевизорът се настрои
7. Потвърдете и изчакайте, докато телевизорът се настрои.

Телевизор Philips

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достьпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „Всички настройки“ и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю със стрелката надясно преместете на „Инсталиране на антена“ и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките.
4. В новото подменю със стрелката надолу отидете на „Търсене на канали“ и потвърдете
5. В следващото подменю отново със стрелката надолу преместете на „Преинсталиране на канали
6. Изберете страна за настройка „Финландия
7. В следващото подменю, изберете опцията „Кабел (DVB-C)
8. Изберете опцията „Само цифрови канали
9. Потвърдете и изчакайте докато телевизорът се настрои.

Телевизор Philips Android

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с опциите на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „Настройки“ и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките.
3: В новото подменю изберете опцията “Канали“ и потвърдете с бутона OK, намиращ се между стрелките
4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Инсталиране на антена/кабел
5: Изберете опцията „Търсене на канали
6: Появява се опцията „Инсталиране“. Потвърдете със „Старт
7: Изберете държава „Финландия
8: От опцията „Антена или кабел“, изберете „Кабел (DVB-C)
9: В опцията „Кабелен оператор“, изберете „Друг
10: Изберете опцията „Само цифрови канали
11: Потвърдете „Старт“ на търсенето

Телевизор Philips Smart

1: Изберете бутон „Меню“ от дистанционното управление на телевизора, за да достъпите в главното меню.
2: Ще се появи списък с всички менюта на телевизора. Чрез стрелките изберете опция „Гледане на ТВ“ и със стрелка надолу изберете опцията „Канали“.
3: В новото подменю потвърдете търсенето на канали
4: В новото подменю със стрелката надолу преместете на „Разширено преинсталиране
5: Изберете страна „Финландия
6: В следващото подменю изберете опцията „Кабел (DVB-C)
7: Изберете опцията „Само цифрови канали
8: Ако е нужно да въведете честота, въведете 354Mhz /354 000 Khz/
9: Не въвеждайте нищо на опцията „ Мрежов ID и натиснете бутона „Готово
10: Стартирайте сканирането