ФИНАНСОВА информация - МСАТ Кейбъл

 • Индивидуален финансов отчет към 31.03.2022
  
 • Финансовото състояние на М САТ Кейбъл ЕАД  към 31.12.2021
  
 • Финансови отчети към 31.03.2021
 • Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021
 • Финансов отчет към 30.06.2021
 • Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2021
 • Индивидуален финансов отчет към 30.09.2021
 • Финансов отчет към 30.09.2021

 • Финансови отчети към 31.03.2020
 • Финансови отчети към 30.06.2020
 • Финансови отчети към 30.09.2020
 • Финансови отчети към 30.09.2020
 • Финансови отчети към 31.12.2020
 • Финансови отчети към 31.12.2020
 • Уведомление за свикване на Общо събрание на облигационерите
 • Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020


 • Тримесечен отчет за ПЪРВО тримесечие на 2019г.


 • Междинен съкратен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019г.


 • Тримесечен отчет за ВТОРО тримесечие на 2019г.


 • Тримесечен отчет за ТРЕТО тримесечие на 2019г.


 • Тримесечен отчет за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2019г. • Годишен финансов отчет за 2019г.
 

 • Годишен консолидиран отчет за 2019г.
 

 • Тримесечен отчет за ПЪРВО тримесечие на 2018г.


 • Тримесечен отчет за ВТОРО тримесечие на 2018г.


 • Тримесечен отчет за ТРЕТО тримесечие на 2018г.


 • Тримесечен отчет за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2018г.


 • М САТ Кейбъл ЕАД публикува Годишен отчет на емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
 

 • Годишен консолидиран отчет за 2018г.
 
Годишен отчет за 2017г.

 • М САТ Кейбъл ЕАД публикува Годишен отчет на емитент на ценни книжа към 31.12.2017г.
 
logo