• Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2023г.


  • Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2023г.

  • Индивидуален и Консолидиран междинен финансов отчет към 30.06.2023г.


  • Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2023

Тримесечен отчет за ПЪРВО тримесечие на 2019г.

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019г.

Тримесечен отчет за ВТОРО тримесечие на 2019г.

Тримесечен отчет за ТРЕТО тримесечие на 2019г.

Тримесечен отчет за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2019г.

Тримесечен отчет за ПЪРВО тримесечие на 2018г.

Тримесечен отчет за ВТОРО тримесечие на 2018г.

Тримесечен отчет за ТРЕТО тримесечие на 2018г.

Тримесечен отчет за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2018г.

Годишен отчет за 2017г.

М САТ Кейбъл ЕАД публикува Годишен отчет на емитент на ценни книжа към 31.12.2017г.