КАБЕЛЕН ИНТЕРНЕТ

70 Mbps

MNET SPEED 70

✔ До 70 Mbps Интернет скорост;
✔ Реален IP адрес;
✔ Безплатен Wi-Fi рутер;
✔ 24 часова поддръжка - 0700 42 142
sc-price-image
ПРОМО1550 лв/на месец
заявете сега

*Промо таксите се прилагат за първите 3 месеца при 2-годишен договор.
Цена за 2-годишен договор: 23.50 лв.  Цена при 1-годишен договор: 25.50 лв.

🢁
🢃

100 Mbps

MNET SPEED 100

✔ До 100 Mbps Интернет скорост;
✔ Реален IP адрес;
✔ Безплатен Wi-Fi рутер;
✔ 24 часова поддръжка - 0700 42 142
sc-price-image
ПРОМО1950 лв/на месец
заявете сега

*Цената важи за първите 3 месеца при сключване на договора
Цена за 2-годишен договор: 27.50 лв.  Цена при 1-годишен договор: 29.50 лв.

🢁
🢃

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ

100 Mbps

MNET PON 100

✔ Подземна оптична мрежа;
✔ Оптично влакно директно свързано с дома на клиента /тип FTTHome/;
✔ Висока скорост на Интернет връзката;
✔ Реален IP адрес;
✔ Безплатен Wi-Fi рутер;
✔ 24 часова поддръжка - 0700 42 142
sc-price-image
ПРОМО1750 лв/на месец
заявете сега

*Промо таксите се прилагат за първите 3 месеца при 2-годишен договор.
Цена за 2-годишен договор: 25.50 лв.  Цена при 1-годишен договор: 27.50 лв.

🢁
🢃

300 Mbps

MNET PON 300

✔ Подземна оптична мрежа;
✔ Оптично влакно директно свързано с дома на клиента /тип FTTHome/;
✔ Висока скорост на Интернет връзката;
✔ Реален IP адрес;
✔ Безплатен Wi-Fi рутер;
✔ 24 часова поддръжка - 0700 42 142
sc-price-image
ПРОМО2250 лв/на месец
заявете сега

*Промо таксите се прилагат за първите 3 месеца при 2-годишен договор.
Цена за 2-годишен договор: 30.50 лв.  Цена при 1-годишен договор: 32.50 лв.

🢁
🢃

MNET LINK – високоскоростен Интернет достъп през оптична свързаност.

Предимства:

 • симетричен достъп до Интернет;
 • 100% гарантиране на скоростта;
 • висока степен на надеждност в резултат на двойно резервирани връзки през опорната мрежа на MSAT Cable;
 • собствено, резервирано ел. захранване във всяка точка на достъп;
 • висококачествена и сигурна услуга, независима от външни атмосферни условия, осигурена от изцяло подземната кабелна мрежа;
 • персонален подход за намиране на оптимално ценово и технически ефективно решение;
 • денонощна техническа помощ и мониторинг;

за повече информация тел: 0700 42 142 или sales@mnet.bg

MNET MAN – свързаност през оптична градска мрежа /Metropolitan Area Network- MAN/. Услугата е висококачествено решение за свързване на географски отдалечени офиси в единна корпоративна мрежа.

Предимства:

 • висока степен на надеждност в резултат на двойно резервирани канали през опорната мрежа на MSAT Cable, изградена и обособена в оптични рингове, осигуряващи непрекъснатост и резервираност на информацията;
 • 100% гарантирана услуга в денонощието в заделен симетричен канал само за клиента;
 • оптимално и ефективно планиране на ресурсите в единна корпоративна мрежа с централизиран достъп;
 • гарантиран пренос на данни с конфиденциален характер;
 • собствено, резервирано ел. захранване във всяка точка на достъп;
 • гарантиране на капацитета;
 • ефективно планиране и бързо надграждане на вашия бизнес, в резултат на регионалното покритие на мрежата на MSAT Cable, над 400 км. собствена канална мрежа, над 300 км. собствени оптични трасета;
 • персонален подход за намиране на оптимално ценово и технически ефективно решение;
 • денонощна техническа помощ и мониторинг;

за повече информация тел: 0700 42 142 или sales@mnet.bg

 • Пред проектно проучване и изготвяне на идеен проект на канални, тръбни и кабелни мрежи; оптични кабелни линии; вътрешни структурни окабелявания на сгради от сертифицирани инженери – проектанти.;
 • Реализация на изготвените проекти от квалифицирани монтажни екипи;
 • Технически контрол на инфраструктурни линейни обекти.

за повече информация тел: 0700 42 142 или sales@mnet.bg